15 Ocak 2007

Biyosidal ürün nedir?

Biyosidal aktif madde nedir?[1]

Biyosidal aktif madde:

· İyi tanımlanmış bir yapıya sahip olan kimyasal bir bileşik,

· İki ya da daha fazla kimyasal bileşiği olan bir karışım işlemi,

· Bir UVCB maddesi (bilinmeyen ya da değişken bileşen, karmaşık reaksiyon ürünleri ya da biyolojik maddeler)

· Bakteri, mantar, virüs gibi mikroorganizmalar,

· Bitki özleri, yağları ve mikroorganizmaları,

· Mikroorganizmaların fermantasyonundan çıkan ürünler olabilir.

Biyosidal ürünler zararlı organizmalar üzerinde kimyasal ya da biyolojik yollar ile yok edici ve yapılarını bozucu etki oluşturmakta ya da başka bir yol ile kontrol etkisi yaratmaktadırlar.

Biyosidal ürün nedir?[2]Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.

Biyosidal ürün bir ya da birden fazla aktif maddeden oluşabilir ya da bir ya da birden fazla aktif maddeden hazırlanmış olabilir, kullanıcıya sunulduğu şekli sulu bir aktif madde çözeltisi halinde olabilir.

Mevcut biyosidal aktif madde ve yeni biyosidal aktif madde nedir[3]

14 Mayıs 2000�den önce AB piyasasında bulunan tüm biyosidal aktif maddeler ve Komisyon Yönetmeliğine (EC) No 1896/2000) göre bildirilmiş ve tanımlanmış olanlar mevcut biyosidal aktif maddeler olarak yayımlanmıştır.

14 Mayıs 2000�den önce AB piyasasında bulunmayan ya da bildirilmiş ya da tanımlanmış olmayan biyosidal aktif maddeler, AB piyasasına sunulmadan önce her üye ülke tarafından 98/8/EC direktifine göre onaylanması gereken yeni biyosidal aktif maddelerdir.

Mevcut biyosidal aktif madde ve yeni biyosidal aktif madde nedir[3]

14 Mayıs 2000�den önce AB piyasasında bulunan tüm biyosidal aktif maddeler ve Komisyon Yönetmeliğine (EC) No 1896/2000) göre bildirilmiş ve tanımlanmış olanlar mevcut biyosidal aktif maddeler olarak yayımlanmıştır.

14 Mayıs 2000�den önce AB piyasasında bulunmayan ya da bildirilmiş ya da tanımlanmış olmayan biyosidal aktif maddeler, AB piyasasına sunulmadan önce her üye ülke tarafından 98/8/EC direktifine göre onaylanması gereken yeni biyosidal aktif maddelerdir.


Bildirilmiş ve tanımlanmış mevcut biyosidal aktif maddeler arasındaki fark nedir? [4]

Bildirilmiş mevcut biyosidal aktif maddeler 1. Gözden geçirme yönetmeliğinin şartlarına göre bildirilmiş ve Komisyon tarafınca kabul edilmiştir. Bu bildirilmiş aktif maddeler ürün tiplerine göre değiştirilmiş 2. Gözden geçirme yönetmeliğinin 2. Ek�inde listelenmiştir (Komisyon Kanunu (EC) 1048/2005).

Pozitif listeye (Direktif 98/8/EC' in Ek I, IA ve IB). eklenmek için gerekli şartları yerine getirip getirmedikleri karar verilene kadar piyasada kalabilmektedirler.
Tanımlanmış aktif maddeler için tanımlama prosedürü sırasında sadece birkaç veri gerekmektedir. Bunlar sadece 1 Eylül 2006'ya kadar piyasada kalabileceklerdir.


http://www.biyosidal.saglik.gov.tr' sitesinden alıntıdır.

Oksalik asit aşağıdaki linkteki Biyosidal Ürünlerin Piyasaya Sürülmesi İle İlgili 98/8/Ec Sayılı Direktifin Uygulanmasına Dair Kararlar Rehberi 04.07.2005 tarihindeki değişiklikle biyosidal ürünler arasına alınmıştır.(Konu ile ilgili bilgi dosyanın 13. sayfasında)

http://www.biyosidal.saglik.gov.tr/Dosyalar/MoD.doc

3 yorum:

Halil Bilen dedi ki...

Ben ne olduğunu anlayamadım. İyi mi ? Kötü mü?

muratcakir dedi ki...

Halil, yazıda Biyodisal ürün;bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır. şeklinde açıklanıyor.

Yine yazıdan anladığımız kadarıyla Oksalik Asit, 2005 yılında, Sağlık Bakanlığının Biyodisal Ürünlerin Piyasaya Sürülmesi ile İlgili Direktifler Rehberi'nde Biyodisal ürün kapsamında değerlendirilmiş.

İyi mi, kötü mü? Artık karar senin.

fatih güneş dedi ki...

Sağlık BAkanlığı AB'ye uyum çerçevesinde enbaşta evde haşerelere karşı ilaçlama yapan şirketleri düzene soktu kimyagerlerden mesul müdür atadı ve insan sağlığına zararlı ilaçların kullanımını yasakladı.Bu biosidal da sanırım bu çerçevede yapılan çalışmaların örnekleri.